fbpx
Sociální politika

Sociální politika

V Hradci Králové

Sociální politika a sociální oblast

Podpoříme všechny projekty k rozšíření bezbariérového přístupu při úpravách komunikací, vstupech do objektů atd.

Podpoříme dostupnost péče o nemocné a seniory v jejich domácím prostředí.

Podpoříme projekty i nezisková uskupení prokazatelně zaměřená na pomoc potřebným osobám.

Budeme řešit situaci lidí bez domova nejen formou azylového ubytování, ale i aktivitami, které mohou jejich život restartovat. Inspirovat se chceme v Evropských městech, kde již tyto projekty fungují.

Nabídneme zájemcům z řad seniorů dostupné proškolování v užívání moderních komunikačních technologií v pro ně komfortních prostředích (školy, pečovatelské domy, pobočky knihoven atd.).

Aktivně budeme řešit nedostatek míst v domovech pro seniory tak, aby všichni potřební měli možnost prožít stáří důstojně a plnohodnotně.

Jsme připraveni podpořit jakýkoliv smysluplný sociální projekt bez ohledu na politickou příslušnost navrhovatele.