fbpx
Podpora místního podnikání v Hradci Králové

Podpora místního podnikání

v Hradci Králové chceme

Podporu místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí ve městě. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích města, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Nová pracovní místa

Chceme zřizovat pracovní místa pro lidi s hendikepem a pro ohrožené skupiny na pracovním trhu, např. pro lidi po rodičovské dovolené nebo 50+. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaný může být rodič na rodičovské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.