fbpx
vnitro a otevreny stat 01

Přímá demokracie

v Hradci Králové chceme

Participativní rozpočet

Chceme se zasadit o to, aby město každý rok vyhlásilo participaticní rozpočet. Participativní rozpočet je nástroj, pomocí kterého se mohou občané v obcích sami zapojit do rozdělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Sami mohou navrhnout jaké projekty by měly být podpořeny a sami občané pak demokraticky, pomocí hlasování zvolí projekty, které jsou pro ně nejpřínosnější.

Tato myšlenka prakticky umožňuje dosáhnout nejvyšší míry zapojení veřejnosti do rozhodování, jakou si jen lze představit. Jde vlastně o referendum o tom, kam budou peníze města investovány. Sami rezidenti města nejlépe vědí, co v jejich obci chybí nebo co by chtěli vylepšit. Tento princip návrhu obecně prospěšných investic také přináší pravidla, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu. Kolik zajímavých občanských nápadů už asi zapadlo, jen z důvodu “Stejně mě nikdo poslouchat nebude.”? 

Transparentnost

Chceme zřízení transparentního účtu, aby občané měli možnost kontrolovat jak město zachází s veřejnými prostředky.

Chceme zveřejňovat podklady zastupitelstva s dostatečným předstihem, aby se veřejnost mohla seznámit s tím co se aktuálně řeší. 

Místní (městské) referendum

Budeme podporovat vyhlašování místních referend, aby občané měli možnost rozhodovat v otázkách týkajících se Hradce Králové. Proto chceme vyhlašovat místní referendum k důležitým otázkám.

Video: participativní rozpočet v Hradci Králové