fbpx
kontrola-01

Otevřené hospodaření města

v Hradci Králové chceme prosazovat

Vyrovnaný zdravý rozpočet

Naším cílem je celkové oddlužení města. Chceme začít vytvářet rezervy nejen na nové projekty. U nových úvěrů na další investiční akce, budeme pečlivě zvažovat, zda jsou skutečně nutné a hlavně, zda jsou koncepční. To například znamená, že nově připravované investiční akce musí být v souladu s územním plánem, ale také musí mít logickou návaznost na jak minulé, tak i budoucí projekty.

Všechny smlouvy města a městských organizací zveřejníme na Internetu

Piráti chtějí prosadit, aby všechny obchodní smlouvy města byly vystaveny ještě před uzavřením na internetových stránkách města v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy podniků a institucí vlastněných obcí.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné – od výběrového řízení, přes smlouvu až po fakturu

Chceme, aby celá zadávací dokumentace byla s dostatečným předstihem veřejně dostupná na internetu. Stejným způsobem chceme zveřejňovat i další informace o veřejné zakázce. Prosazujeme transparentní zadávání zakázek a nepodporujeme klientelismus. Chceme, aby byla kvalitně zpracovávána projektová dokumentace k zakázkám. Chceme důsledně používat kontrolních mechanismů u zakázek.

Veškeré projekty města budou zveřejněny, a to jak budoucí, odložené, tak i ty právě probíhající. Chceme ke každému projektu zveřejnit veškeré informace, počínaje zadávací dokumentací pro výběrové řízení, konče celkovou fakturací projektu. Vše bychom rádi zveřejnili například na časové ose projektu.