fbpx
informatika 01

eGoverment, Město pro občany, otevřený MAGISTRÁT

v Hradci Králové chceme prosazovat

Lepší využití komunikačních prostředků a komunikačních kanálů města

Město Hradec Králové v současnosti používá několik komunikačních kanálů k informování veřejnosti. Tyto stávající komunikační kanály města (internetové stránky, elektronická úřední deska, sociální sítě, tištěná média aj.), však neposkytují informace v dostatečně přehledné a jednotné podobě. Chceme zlepšit formu a přehlednost poskytovaných informací a ulehčit tak nám občanům vyhledávání informací a tím zlepšit komunikaci s úřadem samotným.

Rozšíříme možnosti elektronického úřadu o sledování stavu žádostí, podnětů a požadavků

Piráti chtějí prosadit možnost sledovat aktuální stav žádostí, podnětů a požadavků občanů města. Možnost sledovat stav uvedených dokumentů ulehčí a zrychlí práci úředníka a ušetří čas občanovi.

Otevřený a přehledný Magistrát

Každý, kdo ve městě žije, by měl vědět, jak zvolení zástupci prosazují zájmy občanů. Zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady města musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady města a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.

Větší spolupráce s komisemi místní samosprávy

Komunikace s komisemi místní samosprávy je jedním ze základních kamenů dobře fungujícího města. Piráti chtějí rychlou, kvalitní a věcnou spolupráci města s místními samosprávami. Místní samosprávy jsou nejblíže problémům dané čtvrti města a jejím obyvatelům. Město musí respektovat názory místních samospráv a přikládat jím větší váhu při rozhodování o lokálních problémech než je tomu nyní.