fbpx
kultura 01

KULTURA

v Hradci Králové

Život není jen o práci, ale i o volném čase

Chceme město plné různorodých událostí, aby si každý vybral, co se mu líbí. Vítáme snahy o oživování veřejného prostoru, vše ale musí probíhat transparentně.

Budeme pokračovat v cestě vytyčené schválenou strategií pro kulturu a kreativitu.

Chceme zachovat a podpořit všechny stávající kulturní akce a počiny.

Chceme podpořit mladé začínající umělce.

Chceme udržet a rozvíjet tradiční Královéhradecké akce a festivaly. Ať už jsou to hradecká nábřeží, Divadelní festival nebo Jazz Goes to Town.

Jsme připraveni podpořit jakýkoliv smysluplný kulturní projekt bez ohledu na politickou příslušnost navrhovatele.

Informovanost

Založíme portál pod vlastní správou, kde bude moci kdokoliv nabídnout zdarma propagaci své kulturní akce konané na území města. Díky kategoriím bude portál přehledný. Vzhledem k dohledu nad správou bude zajištěno, že se jedná opravdu pouze o kulturu konanou na území statutárního města Hradec Králové.

Spolupráce

Zapojíme se do odstranění bariér, které vznikají mezi kulturními organizacemi města a kraje. Naším cílem je zajistit výměnu informací mezi pořadateli a vznik nových akcí, které přilákají zájem občanů i turistů.

Podpora

Finance jsou prostředek, který organizátoři kulturních akcí shání mezi prvními. Piráti chtějí pořadatele podpořit hlavně nefinančně. Ukázkovým příkladem je nabídka prostor a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších.

Rozhodně nezapomínáme ani na začínající umělce. Těm nabídneme do začátku své kariéry pomocnou ruku, ať se jedná o informace, zdostupnění zázemí nebo zprostředkování spolupráce.

Podpoříme projekt Spolkového domu na Velkém náměstí.