fbpx
Cestovní ruch

Cestovní ruch

v Hradci Králové

Piráti chtějí v rámci rozvoje cestovního ruchu v Hradci Králové posílit v lidech hrdost na své město, přesvědčovat je o pozitivních sociálních dopadech cestovního ruchu, zapojovat je do rozhodování o budoucnosti turismu, usilovat o eliminování negativních dopadů a informovat o přínosech.

Klíčovými prvky pro kvalitní a udržitelný cestovní ruch jsou

  • promyšlené územní plánování
  • životaschopné a rozumné projekty
  • důraz na kvalitu a ekonomickou šetrnost prováděných prací

Pro rozvoj cestovního ruchu v Hradci Králové navrhujeme využít:

Moderní komunikační nástroje

Piráti zrevidují stávající informační zdroje města, které informují o akcích a volnočasových aktivitách pro turisty a občany. Spolu s centralizací těchto informací poskytneme mobilní aplikaci, která bude o pořádaných akcích informovat.

Spolupráce s místními subjekty a podnikateli

Budeme podporovat aktivity směřující k dlouhodobému zvyšování atraktivity našeho města pro návštěvníky.

Podpoříme místní podnikatele, kteří se budou podílet na rozvoji cestovního ruchu a budování dobrého jména města v této oblasti.

Budeme podporovat a více oslovovat pořadatele akcí mezinárodního i republikového významu (hudební, divadelní, filmové festivaly).

Zázemí pro turisty

Chceme, aby město otevřelo více své brány turistům. Je nutné zpracovat koncepci na podporu turismu ve městě, což mimo jiné obnáší sladění otevíracích dob památek, informačních center, případně i veřejných toalet a jejich úpravu v době konání kulturních akcí.

Spolupráce s okolními subjekty

Považujeme za důležité nesoustředit turistický ruch pouze do centra města, ale i do okolí, aby nedošlo k přetížení již tak rušného historického centra města a narušení jeho historického rázu. Proto budeme spolupracovat s okolními obcemi i městskými částmi.

K tomuto účelu chceme zavést kartu návštěvníka. Jedná se o systém slev a benefitů pro turisty i zájemce o cestování v celém regionu Hradce Králové. Zde je nutná spolupráce s destinační společností a subjekty na území regionu Hradecko.

Kongresová turistika

Rozvoj kongresové turistiky do města přivádí velké množství ekonomických příležitostí. Proto budeme podporovat projekty, které povedou k udržitelnému a dlouhodobému rozvoji kongresové turistiky a pozitivních efektů s ní spojených (zaměstnanost, propagace města, podpora místních podnikatelů atd.). Uvědomujeme si, že je v první řadě důležité zajistit dostatek volných ubytovacích kapacit. Proto podpoříme jejich výstavbu, například v lokalitě Aldis.