fbpx

V Hradci Králové chceme lepší:

Transparentnost

Budeme bojovat proti klientelismu. Všechny smlouvy obce umístíme na Internet. Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné – od výběrového řízení, přes smlouvu až po fakturu. Podpoříme zprůhlednění procesu výběru ředitelů škol zřizovaných městem.

Efektivitu

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet, žádné zbytečné dluhy. Povedeme město a jím zřizované organizace k úspornému hospodaření. Podpoříme spolupráci škol sdílením materiálních i lidských zdrojů. Umožníme sledovat aktuální stav žádostí, podnětů a požadavků občanů města. Pomocí moderních technologií zefektivníme provoz MHD.

Otevřenost

Každý kdo ve městě žije, by měl vědět, jak zvolení zástupci prosazují zájmy občanů. Prosadíme přehledné a srozumitelné zveřejnění programů, podkladů a zápisů ze zasedání zastupitelstva města, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Podporujeme otevřenou diskusi o zásadních otázkách rozvoje města. U všech investic nad dvacet milionů korun prosadíme, aby projekt byl vybrán v architektonické soutěži podle pravidel České komory architektů.

Komunikaci

Chceme lépe využít komunikační prostředky města. Internetové stránky, elektronická úřední deska, sociální sítě, tištěná média,… které dnes neposkytují informace v dostatečně přehledné a jednotné podobě. Zasadíme se, aby tištěná média města poskytla prostor i pro alternativní názory proti vedení radnice. Zavedeme  jednoduchou možnost automatického zasílání informací z elektronické úřední desky (funkce “hlídacího psa”), aby občanům neuteklo nic důležitého.