Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Narozen v Hradci Králové (1947) a povětšinu času zde žije a pracuje. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jeho oborem je psychologie a pedagogika. Od roku 1982 vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové především budoucí učitele. Tuto fakultu vedl jako děkan, mimoto zastával funkci prorektora UHK a vedoucího katedry pedagogiky a psychologie. Jeho odbornou specializací je psychologie morálky a etická výchova. Je expertem na oblast vzdělávání a školské politiky.

Nabízí své bohaté manažerské zkušenosti, mnohaletou znalost hradeckého prostředí a také řady osob, které jej spoluovlivňují. Jeho prioritou je školská a vzdělávací oblast a obecněji tendence podporovat projekty, které aktivizují a vtahují občany do dění a života našeho města.

Doc. Vacek má širokou sféru zájmu od kulturních – literatura, film – až po sportovní v aktivní i pasivní formě.

Kontakt:

e-mail: pavel.vacek@uhk.cz

telefon: 608 327 189

zastupitel a člen školské komise