Report z únorové kulturní komise

▪️ Dobrá zpráva je, že tentokrát by neměly být prostředky v Calendarium Regina kráceny. Bohužel další chyby z minulosti koalice příliš neřešila. Opět se nepočítá s tím, že by pořadatelům hodnotící komise poskytla zpětnou vazbu. Na půli cesty zůstala chvályhodná snaha zapojit do hodnocení odborníky. Bohužel jediný konkrétní návrh byl, že odbornou veřejnost budou reprezentovat ředitelé městských kulturních organizací. Nicméně ti vzhledem k tomu, že musí s vedením radnice vyjednávat o vlastních rozpočtech, nikdy nebudou nezávislí. Rozpaky budí i povinná osobní prezentace žadatelů před hodnotící komisí. Sami jsme podobné setkání loni uspořádali, protože znamená možnost zeptat se na informace, které se do dotačních formulářů nevejdou. Z našeho pohledu by ovšem účast měla být dobrovolná, případně ohodnocená bonusovými body.

▪️ Byl vybrán zhotovitel nové koncepce rozvoje kultury. Pozitivní zpráva je, že stejný autor zpracovává koncepci i pro Královéhradecký kraj. V budoucnosti se tak dá očekávat užší spolupráce královéhradeckých kulturních organizací s těmi z jiných částí kraje.

▪️ V rámci tradičního dotačního titulu Talenty královéhradecké kultury komise doporučila podpořit osm jednotlivců a čtyři umělecké soubory z řad dětí a mládeže do osmnácti let. V dalších letech by se měla zlepšit propagace programu, aby město mohlo podpořit více nadaných mladých umělců.

▪️ Vánoční trhy mají v posledních letech stoupající kvalitu, proto je nadále bude organizovat Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. Příští rok by program měly obohatit dětské rukodělné dílničky nebo takzvaný zvoneček splněných přání.