Podporujeme petici proti výstavbě silnice v přírodní památce Na Plachtě

Těší nás, že Hradečáky Plachta na rozdíl od některých kolegů zastupitelů tolik zajímá. Hlas občanské společnosti bude potřeba především za několik měsíců, až se bude rozhodovat o výjimce, která by v budoucnu umožnila silnici postavit. Minulé pondělí jsme se na pokusili na zastupitelstvu prosadit, aby si rozhodnutí o podání výjimky vyhradilo samo zastupitelstvo, které zasedá veřejně. Debata o budoucnosti Plachty by měla probíhat před očima laické i odborné veřejnosti. Bohužel pro schválení našeho návrhu tři hlasy chyběly.

Lokalita Na Plachtě je učebnicí přírodopisu, na kterou můžeme být v Hradci patřičně hrdí. Na bývalém vojenském cvičišti jsou vlhké louky i suchá vřesoviště, tůně, rybníky, rumiště i březový lesík. Plachta je tak zcela mimořádnou lokalitou s velmi rozmanitou skladbou rostlin a zvířat. Je domovem pro více než 2500 druhů živočichů a 800 druhů rostlin. Biologové zde dosud objevili 107 zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů, z toho je 19 evropsky významných.  Kousek “divočiny” na samém okraji stotisícového města je fenomén, který je potřeba chránit.