PAVEL BULÍČEK: PLÁNOVANÉ OBŘÍ SKLADOVACÍ HALY MUSÍ MÍT NA BŘEZHRAD CO NEJMENŠÍ NEGATIVNÍ DOPAD

V lokalitě jako důsledek výstavby nových skladových a obchodních ploch v posledních letech výrazně narostla nákladní doprava a to včetně dodávek rozvážejících ze skladů zboží. Například kamiony musí projíždět přes křižovatku u autosalonu BMW, která není na takový provoz připravena. Kapacita silnic a křižovatek přestává stačit,” vysvětluje Bulíček hlavní důvod, proč se do procesu osobně zapojil. Krajský úřad nyní v rámci zjišťovacího řízení rozhodne, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí, nebo ne. “Během posuzování, ke kterému úřad doufám přistoupí, se kromě jiného zkoumají i nároky na dopravní i jinou infrastrukturu”, doplnil Bulíček.


Plochy u prodejny MAKRO jsou už od roku 2000, kdy byl schválen současný stále platný územní plán, určené mimo jiné pro stavbu logistických center. “Mým cílem není stavbu blokovat, ale zajistit, aby investor investoval do silnic a křižovatek, kterou bude sám využívat. Je potřeba s ním jednat o dopravním napojení celého areálu a také o možné realizaci “zelené střechy” nebo o šetrném nakládání s dešťovou vodou.“ uzavřel Bulíček.