Piráti: S pořadateli kulturních akcí je potřeba mluvit, ne s nimi vést válku

Setkání se zúčastnili pořadatelé devíti různých akcí. Debatovalo se tak o koncertech, výtvarných sympoziích i food festivalech. “Prakticky od všech jsme slyšeli, že komunikace s městem často vázne a že pořadatelé nemají dostatečné informace o způsobu, jak město o dotacích rozhoduje. Chybí jim i zpětná vazba od komisařů, co by na akcích měli případně vylepšit,” shrnul člen komise pro cestovní ruch Robert Průcha (nezávislý za Piráty) převládající názory mezi organizátory. “Rádi bychom do příštích let změnili bodový systém hodnocení, aby v něm bylo méně prostoru pro subjektivní hodnocení a zároveň uchazeči dostali od komise slovní hodnocení jejich záměru,” doplnila Patková jedny z prvních změn, které budou Piráti navrhovat.

Pozvánku na středeční akci dostali všichni komisaři, organizátoři i náměstkyně pro kulturu Monika Štayrová (ANO2011) a primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Ten pozvání odmítl s tím, že schůzka podle něj ohrožuje nezávislost grantové výzvy a dokonce již schválené dotace v rámci Calendaria Regina. Piráti s touto kritikou nesouhlasí. Spor o Reginu zažehla nešťastná komunikace mezi žadateli a městem, kteří by neměli stát na opačných stranách barikády, ale naopak být partneři. Cílem bylo tyto dvě strany propojit, aby se lépe poznali. To, že se zástupci politických stran před důležitými rozhodnutími (např. kvůli doplnění informací) scházejí s lidmi a pořadateli akcí, kterých se ta rozhodnutí týkají, žádný předpis nezakazuje. Naopak by se to mohlo do budoucna stát vhodným doplněním žádostí. Pro naprostou transparentnost bylo jednání veřejné a zúčastnit se tak mohl skutečně kdokoliv.

 

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Patková, členka kulturní komise

Bc. Robert Průcha, člen komise pro cestovní ruch