Piráti pomohli získat klíčové souhlasy potřebné k rekonstrukci hradecké “Benešovky”

Havarijní stav královéhradecké “Benešovky” stojí město na průběžných opravách mnoho milionů korun ročně. Ty jsou nezbytné k tomu, aby pro mnoho tisíc obyvatel zde žijících byla zachována alespoň základní funkčnost celého bulváru. Piráti proto podporují co nejrychlejší celkovou rekonstrukci. Pro tu bylo potřeba jednat s jednotlivými vlastníky bytů a zároveň SVJ. Některá SVJ nesouhlasila se smlouvami o výpůjčce, které město připravilo, proto jsme zprostředkovali jednání a pomohli vyjednat klíčové změny. Ty se zástupci SVJ pokoušeli vyjednat už s minulým vedením města, ale ledy se začaly hýbat až loni na podzim,” komentuje pirátský zastupitel Pavel Vacek.

Část obyvatel nesouhlasí s některými drobnostmi v rámci připravované rekonstrukce. Jde například o umístění kontejnerů na odpadky, které by podle projektu měly být jen pár metrů od oken nejbližších bytů. “Město by mělo při rekonstrukci pamatovat především na občany, kteří zde žijí. Pokud existuje jednoduché řešení, jak umístit kontejnery dál od domů, aby nepříjemný zápach neznepříjemňoval lidem život, pak opravdu není o čem diskutovat,” popisuje jeden z problémů, na který je třeba se v projektu ještě zaměřit, Pavel Vacek.

Stejně tomu bylo i u smluv o výpůjčkách pozemků od jednotlivých SVJ, které město ke stavbě potřebuje. “V rámci jednání jsme dokázali domluvit kompromisy, se kterými pak SVJ souhlasilo. Jelikož bude ke stavebnímu řízení nezbytné ještě jednou zajistit oněch 75% podpisů majitelů bytů, bude rozumné, aby ze strany města probíhala seriózní a věcná komunikace, která zohlední potřeby obyvatel zde žijících a která zároveň celou rekonstrukci zbytečně neoddálí,” uzavírá Vacek.