Piráti: Dopravní problémy není možné řešit silnicí skrze přírodní památku Na Plachtě

Piráti proto v rámci jednání zastupitelstva města navrhli usnesení, které má ztransparentnit proces schvalování záměru nové komunikace a o žádosti o výjimku rozhodlo celé zastupitlstvo. Bohužel zastupitelé pirátský návrh odmítli. “Rozhodnutí většiny koalice z neveřejného zasedání rady města zvrátit nelze. Nicméně jsme požadovali, aby uvažovaná silnice byla v budoucnu projednána veřejně na zastupitelstvu. Zakázka zadána bez soutěže a přes odbor náměstka pro životní prostředí totiž působí minimálně podivně. A nyní je ještě podivnější, že další postup se odehraje skrytě mimo dohled odborné i laické veřejnosti a možná i opozice,” podotýká  pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Nová komunikace má řešit přetížení dopravy v ulici Na Brně. Stavba samotná je prozatím ještě daleko a rozhodně nehrozí, že by stavební práce začaly v nejbližší době. ”Je ale potřeba být na pozoru a vůbec žádost o výjimku nepodávat. K přírodě devastující záměry většinou postupují takzvanou salámovou metodou,” vysvětluje Dohnal a dodává: “Dopravní problémy lze řešit úpravou stávajících komunikací a vůbec nezasahovat do přírodní památky. Například existuje studie na rozšíření odbočovacího pruhu z výpadovky směrem na Býšť do ulice Na Brně. Ta by navíc měla projít kompletní rekonstrukcí, aby byla zejména pro chodce a cyklisty bezpečnější.”