Pavel Vacek: Město by mělo vyčlenit peníze na řešení havarijních závad na Benešově třídě a v areálu Hvězda

Ideální by bylo vyčlenit pravidelnou roční sumu v minimální výši 10 milionů korun, za kterou budou akutní opravy probíhat a to až do doby, než celková rekonstrukce opravdu reálně začne. Stejná částka byla na opravy vyhrazena a použita i v minulých letech. “Část oprav byla dělaná s vidinou blízké rekonstrukce a o provizorium je nutné se starat. Navíc i v revitalizované části se již objevují závady. Například odhadem více než tři čtvrtiny světel už nesvítí. Večer je tak i v opravené prostřední části Benešovky tma“, přibližuje Vacek. V případě, že koalice na příštím zastupitelstvu materiál na pokračování oprav nepředloží sama, Piráti vypracují vlastní návrh.

Další velké téma je lávka u Kozlovky. Podle vyjádření architekta Pavla Zadrobílka, který je spoluautor koncepce celkové rekonstrukce, bude lávka v budoucnu zakomponována do již revitalizovaného bulváru. “Na lávku jsou už několik let peníze v rozpočtu, ale její stavbu vždy něco zhatilo. Přitom město má příslib od stavebního úřadu, že je možné relativně rychle vydat stavební povolení. Pokud architekt Zadrobílek potvrdí, že lávka bude využita i po celkové revitalizaci, tak by radnice měla se stavbou začít nejpozději příští rok na jaře,” vyzývá Vacek k co nejrychlejšímu řešení.

Harmonogram údržby je potřeba daleké lépe konzultovat s představiteli komisích místních samospráv nebo výbory společenství vlastníků jednotek. “V minulosti opravy probíhaly podle představ projekční firmy celkové rekonstrukce. Přitom lidé, kteří na Benešovce přímo žijí, vědí nejlépe, co je potřeba opravit přednostně. Jako obyvatel Benešovky a zastupitel se snažím zprostředkovat racionální komunikaci mezi úřadem a místními,” uzavírá Vacek.