Otevřený dopis ve věci rekonstrukce Benešovy třídy

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Benešovy třídy. Znepokojuje nás způsob jednání radnice s vlastníky tamějších nemovitostí. Obáváme se, že by podobné jednání mohlo vyvolat odpor a potřebnou revitalizaci zdevastované Benešovy třídy oddálit.

Konkrétně jde o situaci, kdy vlastníkům jednotek (SVJ) a bytovým družstvům (BD) byly v polovině července, tedy v době, kdy velká část občanů čerpá dovolenou, zaslány návrhy smluv o spolupráci e-mailem s pouze desetidenním termínem na odpověď s tím, že absence odpovědi na mailovou zprávu znamená souhlas se zněním zaslané smlouvy. Podobný způsob jednání se vymyká pravidlům korektního vyjednávání a vede k vyhrocení situace, o čemž svědčí i to, že všechny SVJ i BD s městem odmítly tuto smlouvu uzavřít. Obáváme se, že tímto necitlivě zvoleným přístupem dochází k opakování chyb předešlých garnitur.

Vyjádření Vašich kolegů z nejužšího vedení Hradce Králové vnáší do celého procesu nejistotu. Ze strany náměstka Bláhy zaznívá zcela jiný odhad začátku další etapy rekonstrukce (rok 2024) než z úst náměstkyně Pourové (rok 2021 – tento termín je z hlediska stavebního práva nereálný). Domníváme se, že by bylo vhodné zefektivnit výměnu informací mezi jednotlivými odbory i náměstky, tak aby se občané nedovídali zcela protichůdné informace.

Pokud jde o přípravu rekonstrukce Benešovy třídy, má město před sebou územní řízení, což je nejsložitější část povolovacího procesu. V této fázi je přímá komunikace s dotčenými vlastníky i širokou veřejností nejdůležitější. Je nutné zabránit tomu, aby se opakovaly chyby z přípravy rekonstrukce Velkého náměstí. Proto navrhujeme, abyste se osobně zasadil o:

  • zřízení pracovní skupiny složené z politiků a úředníků s jasně danými úkoly a kompetencemi, která bude pod kontrolou opozice i veřejnosti,
  • úpravu smluv, tak aby nebyly unifikované, ale odpovídaly potřebám a právnímu postavení jednotlivých SVJ a BD,
  • provedení drobných změn na základě připomínek místních obyvatel (např. přesun kontejnerových stání),
  • otevření informačního centra přímo na Benešově třídě, kde alespoň jednou týdně bude proškolený pracovník magistrátu odpovídat na dotazy občanů,
  • zprovoznění webové stránky, na které budou dostupné aktuální informace (minimálně jednou měsíčně aktualizované): kontakty na zodpovědné politiky a úředníky, harmonogram, situační výkresy aj.,
  • přípravu „plánu B“ spočívajícího v rozsáhlejší úpravě projektové dokumentace pro případ, že by pro tu stávající nebylo možné získat všechny zákonné podklady pro územní a stavební řízení.

Připomínáme, že všechny strany současné koalice – ODS, ANO 2011 i Změna pro Hradec – ve svých programech přisuzovaly opravě Benešovy třídy vysokou prioritu a že na toto téma vedly předvolební kampaně. Zastupitelé za Piráty jsou s přípravou rekonstrukce připraveni pomoci. Tisíce obyvatel nejlidnatější královéhradecké ulice si nezaslouží, aby si na ně politici vzpomněli jen jednou za čtyři roky před volbami.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Ing. Pavel Vrbický

Mgr. Jan Zeman

Bc. Pavel Bulíček

Aleš Dohnal