On-line výuka? Je potřeba pomáhat školám i rodičům

Pane docente, školy se musely ze dne na den uzavřít a od základu změnit systém výuky. Jak to zvládají?

Rozhodně nelze paušalizovat. Obrovskou výhodu mají pedagogové, kteří s nějakou formou online či distanční výuky pracovali už v minulosti. Pozorujeme proto rozdíly mezi školami i mezi učiteli v rámci jedné školy.

Máte nějaká přesná data?

Pracujeme s výsledky společného průzkumu brněnské a pražské pedagogické fakulty a s daty od renomovaného sociologa Daniela Prokopa. Zároveň s kolegy právě provádíme průzkum cílený přímo na Hradec Králové. Je důležité porozumět tomu, co funguje dobře a co hůře. Díky tomu může vzniknout pro školy užitečná zpětná vazba.

Průzkum v Hradci stále probíhá. Můžete přesto prozradit nějaké předběžné závěry?

Zdá se, že hradecké školy i rodiče s nasazením velké energie domácí výuku většinou dobře zvládají. Je obdivuhodné, jak se dokázali v krátkém čase nové situaci přizpůsobit. Objevují se ale i v menší míře negativní hlasy. Rodiče například kritizují, že jednou děti dostanou úkol e-mailem, podruhé přes infor mační systém školy a potřetí zase jinou formou. Často jim také chybí přímá komunikace s učiteli a ujištění, že dětem látku předávají správně.

Budou data z výzkumu využita v praxi?

Na jeho základě nabídneme magistrátnímu odboru školství potřebné informace. Město by jako zřizovatel mělo podpořit sdílení dobrých zkušeností výuky „na dálku“. Povzbudit, zajímat se. Velký potenciál je ve spolupráci učitelů z různých škol. V neposlední řadě je potřeba nabídnout pomocnou ruku těm rodičům, kteří nastalou situaci zvládají s obtížemi. V tomto smyslu by naše zjištění mohla být pro současnost, ale i do budoucna opravdu užitečná.

Vyšlo v Hradeckém deníku.