Obyvatelé se obávají dopadů stavby pardubické dvoukolejky na životní prostředí. Magistrát to nechává klidným

Kompromisní změny v projektu může se SŽDC jako investorem stavby vyjednat královéhradecká radnice. „Je smutné, že jsem na jednání neviděl pana primátora, náměstky a dokonce ani nikoho z úředníků magistrátu. Jsem si jistý, že se dá vyjít spolku Kaštanka vstříc. Aspoň v některých z jejich požadavků. Bojím se, že vedení města stále neumí se svými občany komunikovat. V tom se, zdá se, nic nezměnilo.” zhodnotil úterní veřejné projednání pirátský zastupitel Pavel Vrbický.

„Piráti myšlenku zdvoukolejnění jednoznačně podporují. Vyhrocený spor, který je vyvolaný neschopností řešit připomínky obyvatel, stavbu ohrožuje. Dopravní komise už před několika měsíci vyzvala vedení města, aby některé požadavky spolku odborně prověřilo a případně uvedlo v život. Bohužel jsme se od SŽDC dozvěděli, že jednání mezi radnicí a SŽDC jako investorem jsou takřka na bodu mrazu,” dodává zastupitel Aleš Dohnal (Piráti), který byl veřejnému projednávání rovněž přítomen. „Nezávislé posouzení, kde je možné místním ustoupit a kde ne, je záležitostí maximálně jednotek měsíců. Město ale nic nedělá. Přitom například snaha Kaštanky o co největší propustnost území pro pěší a cyklisty je naprosto logický požadavek a měla by ho hájit sama radnice,” uzavírá Dohnal.

 

Kontaktní osoba

Aleš Dohnal

zastupitel města Hradce Králové

E: dohnal.ales@gmail.com  M: +420 728 609 208