Naděje pro Pouchov? Byla schválena studie odklonu kamionů

Kromě legislativních problémů je největší překážkou zákazu vjezdu kamionů na Pouchov kapacita výpadovky na Třebechovice pod Orebem a problémy na křižovatkách směrem do skladištní oblasti. “Před dvěma lety byla na Pouchově dlouhodobá uzavírka a žádné závažné problémy nenastaly. Ostatně kdyby všechny kamiony, které teď jezdí přes Pouchov, jely po čtyřpruhu směrem na Třebechovice, tak se celkový počet vozidel nezvedne ani o pět procent,” oponuje Dohnal a dodává. “Samozřejmě bydlet v blízkosti výpadovky na Třebechovice není žádný med, proto by v této lokalitě mělo být na semaforech zavedeno chytré řízení dopravy a na navazujících křižovatkách směrem do skladištní oblasti provedeny stavební úpravy. To situaci zlepší a umožní kamiony přesměrovat na komunikace první a druhé třídy, které jsou na těžkou dopravu logicky daleko lépe připraveny než úzká silnice v rezidenční části Pouchova.“ 

Dlouhodobé řešení, které ulehčí od kamionů Koutníkově ulici, severní části Gočárova okruhu, Pouchovu, Věkoším a části Slezského předměstí, přinese až severní obchvat města, takzvaná severní tangenta. “Tangenta je v plánu už od sedmdesátých let. Připadá mi nepatřičné říkat lidem z Pouchova, kterým přetížené kamiony jezdí čtyři metry od domu, ať si počkají na silnici, kterou stát nedokázal postavit za 40 let,” uzavírá Dohnal.