Malou halu a tovární komín v Kuklenách je potřeba zachránit

Významný průmyslový areál má bohatou historii. Firma Josef Seyfried zde zpracovávala usně, krátkou dobu se tady vyráběla auta značky KAN a později po znárodnění některé objekty využívala např. Strojní traktorová stanice,” představuje minulost objektu Rudolf Khol (nezávislý za Piráty), člen památkové komise a zároveň předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.

Pro dlouho chátrající areál vznikl po roce 2000 záměr na jeho konverzi v administrativně-ubytovací centrum. Z projektu ale sešlo a po složitých procesních záležitostech získalo areál zpět město Hradec Králové. V roce 2013 byla vypracována územní studie „Malý labský náhon v Hradci Králové“ počítající se vznikem centra sociálního bydlení (Harmonie III) a se zachováním a revitalizací takzvané malé haly a továrního komína, které jako jediné přežily demolici velké části areálu v roce 2016.

Před několika měsíci došlo v této záležitosti k průlomu. Bylo dokončeno zhodnocení stavu objektů bývalé koželužny a posudek jednoznačně hovoří o možnosti jejich rekonstrukce a o způsobu provedení stavebního zajištění. “Tovární komín může po sanačním zásahu sloužit jako symbol průmyslové prosperity této lokality či orientační bod. Vhodným architektonickým řešením může ale získat i zcela nové využití. Jsme toho názoru, že zachováním a revitalizací tzv. malé haly a továrního komínu bývalé koželužny by si místo jednak uchovalo svoje Genius loci a navíc by získalo zapojením do nové zástavby další přidanou hodnotu. Prostor by se oživil, což jistě uvítají nejen všichni místní občané, ale také návštěvníci Hradce Králové, milovníci historie a industriálního dědictví,” představuje Khol důvody proč má smysl areál zachovat. 

“Jako člen památkové komise budu tedy na jednání ve čtvrtek 14. listopadu navrhovat usnesení, ve kterém doporučíme zachování objektů haly a továrního komínu, urychlené provedení základního stavebního zajištění obou objektů a začlení revitalizace tohoto místa do územní studie,“ doplňuje Khol.