Krajský úřad zamítl odvolání společnosti Purum. Nebezpečná čistička v Březhradě nebude

V areálu bývalého masokombinátu Salma měla přestavbou stávající biologické čistírny vzniknout čistička na chemikálie a těžké kovy. V nejbližším okolí se přitom nachází zdroje východočeské vodárenské soustavy. Proti výstavbě se postupně postavili královéhradecký magistrát, VAK Pardubice, Česká inspekce životního prostředí, obec Opatovice nad Labem nebo Spolek pro zdravý a bezpečný Březhrad. 

“Záměr PURUMu měl celou řadu chyb. Například plánovali využívat sedmdesát let staré potrubí, které nevyhovělo v tlakových zkouškách v ani jednom zkoušeném úseku, tudíž je i v současné době nefunkční. Ohrožení životního prostředí a zejména zdrojů pitné vody pro 200 tisíc lidí bylo až extrémní,” vysvětlil hradecký zastupitel Pavel Bulíček (Piráti), který proti nebezpečné čističce vystupuje dlouhodobě.

Společnost Purum byla už v roce 2016 pokutována Ministerstvem životního prostředí za provoz současné biologické čističky. Ve sporu je i s Magistrátem města Hradce Králové a Českou inspekcí životního prostředí, která při kontrole zjistila závažné nedostatky a zahájila správní řízení. “Nejnovější rozhodnutí krajského úřadu je skvělá zpráva pro Březhrad i Hradec Králové jako celek. Odvolání bylo zamítnuto hlavně z důvodu, že záměr čističky je v rozporu s územním plánem. Doufám, že brzy skončí i současný rovněž nebezpečný provoz, do kterého je podle kontroly ČIŽP dovážen nebezpečný odpad,” uzavírá Bulíček.

Kontaktní osoba:

Bc. Pavel Bulíček, zastupitel města Hradec Králové

E:  pavel.bulicek@pirati.cz

M: +420 603 404 924