Kauza černých hal: stojíme před dvěma špatnými možnostmi

Kauza začala v roce 2014, kdy společnost CTP začala stavět haly bez stavebního povolení a v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. Stavba centra je zároveň v souladu s územním plánem a v řízení o dodatečném povolení stavby CTP předložila kladná stanoviska všech dotčených orgánů. Spor se vede o pruh městského pozemku, přes který CTP v budoucnu plánuje postavit příjezdovou cestu. “V minulosti byl souhlas s využitím městských pozemků pro stavbu o něco menších hal poskytnut. Předešlé vedení města souhlasy odňalo a to je jádrem sporu. Podle dvou právních posudků by mohlo být odejmutí souhlasů protiprávním jednáním ze strany města,” vysvětluje zastupitel za Piráty Jan Zeman pozadí zdlouhavého příběhu.

Stojíme před dvěma špatnými možnostmi. Buď pozemek poskytneme a u občanů zásadním způsobem narušíme víru ve spravedlnost, nebo zatáhneme město k soudu s velmi nejistým výsledkem. Když  přihlédneme k právní úpravě, která bohužel nahrává nepoctivým stavebníkům, a neobratnosti předešlého vedení Hradce, tak má CTP šanci na úspěch,” vypočítává zastupitel za Piráty Aleš Dohnal. Piráti se s navrženou dohodou nejprve seznámí a teprve poté rozhodnou, jak budou hlasovat. “Budeme například požadovat, aby  prostředky od CTP město alokovalo v rozpočtu pro potřeby místních. Přesné stanovisko k možné dohodě ale zveřejníme až po dohodě klubu a důkladném prostudování smluv,” doplňuje Zeman.

V případě, že město souhlasy opět udělí, řízení o dodatečném povolení stavby bude pokračovat a finální verdikt vynese nezávislý stavební úřad. “Ať už hlasování dopadne jakkoliv, budu se z pozice účastníka řízení na stavebním úřadě zasazovat, aby CTPark prošel takzvanou velkou EIAou, která zhodnotí dopad nárůstu kamionové dopravy na životy místních. Pokud by správně fungovalo územní plánování, tak by výstavba takových hal byla podmíněná fungujícím severním obchvatem města,” uzavírá Dohnal.

Kontakní osoba:

Aleš Dohnal

M: +420 728 609 208

E: dohnal.ales@gmail.com, ales.dohnal@mmhk.cz

Přílohy:

Důvodová zprávu materiálu, který byl připraven pro lednové zasedání zastupitelstva a právní posudky

CTP – Baker a McKenzie, CTP-Havel,Holásek-stanovisko, důvodová zpráva