Ješitnost pohřbila naději na lepší přípravu dopravních staveb

Všechno je to důsledek zoufalého řízení. Kompetence v dopravě se ne zcela jasně dělí mezi dva náměstky ze dvou různých stran. Na úřednické úrovni je to ještě větší guláš. Pravomoce má pět různých odborů a tři městské organizace. Ještě se někdo diví, že největší „úspěch” na poli dopravy je otevření provizorního parkoviště?

Přitom dopravní komise přišla s konkrétním návrhem, jak zefektivnit úřední postupy magistrátu. Plán po vzoru jiných velkých měst počítal s přesunem stávajících zaměstnanců do nového koncepčního pracoviště (odboru), kde by se soustřeďovala dopravní agenda. Zároveň by se musel přijmout autorizovaný dopravní inženýr, který dosud na magistrátu nepracuje. I jednoduché studie a projekty, které by měl úřad zpracovávat ve vlastní režii, se za stovky tisíc ročně zadávají se střídavými úspěchy externím projektantům.

Materiál se ale nedostal ani k projednání na radě či zastupitelstvu. Koalice ho rovnou zamítla s odůvodněním na finanční a organizační náročnost. Obojí se dá jednoduše vyvrátit zkušenostmi odjinud. Skutečným důvodem byla ješitnost. Změna organizační struktury by vedla k omezení pravomocí jednoho z náměstků a části vedoucích úředníků. Někteří bohužel upřednostnili velikost rozpočtu a s ním spojený vliv před úspěšným rozvojem Hradce.