Informace ze zastupitelstva 17.12.2018

✅ Nepodpořili jsme rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled do roku 2022. V předloženém rozpočtovém výhledu je totiž na rekonstrukci Benešovy třídy uvolněno prvních padesát milionů až v roce 2022. Na opravu Severních teras i další důležité investice není v příštích čtyřech letech vyčleněna v rozpočtu jediná koruna. Naopak na fotbalový stadion má město připraveno půl miliardy. Z diskuse vyplynulo, že koalice rozpočet na jaře upraví, aby bylo jasné, jakým způsobem budou financovány nákladné stavby.

✅ Upozornili jsme, že za použití moderních technologií mohou být náklady na zpřístupnění kostela svatého Mikuláše turistům daleko nižší než plánovaných takřka půl milionu. Navrhli jsme, aby účelnost vynaložených prostředků posoudila komise pro cestovní ruch. Náš podnět nebyl vyslyšen. Zajímali jsme si o to, zda je pamatováno, že kostelík by měl být do budoucna využíván k pravoslavným bohoslužbám. Byl totiž otevřen v třicátých letech jako pravoslavný chrám na památku československých legionářů padlých v Rusku. Uspokojivou odpověď jsme nedostali.

✅ Pokusili jsme se prosadit, aby na přístavbu tělocvičny a nových šaten Základní školy SNP byla vyhlášena architektonická soutěž. Ta by městu za pomocí odborníků umožnila z více konkrétních návrhů od renomovaných architektonických kanceláří vybrat ten komplexně nejlepší. Bohužel většina zastupitelstva potvrdila postup vedení města, že kritériem pro výběr architekta budoucí přístavby má být místo kvality návrhu nabídková cena a počet referencí.