Informace z 13. zastupitelstva

▪️ Dlouhodobě nás trápí ledabyle připravené podklady. Dochází ke zbytečnému prodlužování zasedání zastupitelstva, kdy se i základní informace doplňují až na základě dotazů opozice. 

▪️ Typickým příkladem nekvalitně zpracovaných podkladů je připravovaná rekonstrukce záchodů v Klicperově divadle za více než 7 milionů korun. Zastupitelům nebyl předložen rozpočet ani projektová dokumentace. Ředitelka správy nemovitostí po otázkách opozice pouze ústně popsala základní parametry rekonstrukce. Oprava je jistě nezbytná, ale o tak vysoké částce lze odpovědně rozhodnout pouze na základě studia relevantních písemných podkladů. Pirátští zastupitelé se většinově zdrželi hlasování.

▪️ Koalice rozhodla, že kemp na Stříbrném rybníku budou nově provozovat Městské lesy Hradec Králové. Myšlenka, že městská firma zabývající se primárně těžbou písku, dřeva a prodejem kaprů bude úspěšně podnikat v oblasti cestovního ruchu, se nám jeví jako nepravděpodobná. Zároveň jsme hlasovali proti záměru vyčlenit z rozpočtu 3.5 milionu korun na pořízení nových chatek. Nesouhlasíme s tím, aby radnice před opravou zdevastovaných prázdných městských bytů upřednostnila nákup rekreačních chatiček, které by navíc měly fungovat na komerční bázi.

▪️ Nepodpořili jsme splátkový kalendář s bývalým náměstkem primátora Josefem Malířem (Volba pro město), který byl pravomocně odsouzen za podvod a má městu zaplatit více než 23 milionů korun jako náhradu škody. Zastupitelstvu totiž nebyla předložena finální verze dohody o splátkách. Ta se “upeče” v kancelářích magistrátu bez dohledu zastupitelů. Nevíme ani, jaká je tržní hodnota bytu, který by měl exnáměstek po splacení hypotéky v roce 2026 převést na město. Neznáme tak alespoň přibližně částku, kterou bude pan Malíř v roce 2026, kdy má rovněž končit platnost dohody, městu dlužit. Vedení města nebylo schopné odpovědět, jakým způsobem bude probíhat splacení zbylé části dluhu. Náš pozměňovací návrh, který by část těchto problémů řešil, nebyl přijat.