Informace z 10. zastupitelstva

▪️ Díky naší iniciativě vznikne pracovní komise pro zdvoukolejnění trati do Pardubic za účasti spolku Kaštanka i SŽDC jako investora stavby. Cílem bude formulace kompromisu, který odblokuje stavbu důležité dopravní infrastruktury.

▪️ Neprošel náš návrh na vyčlenění financí na postupnou rekonstrukci kontejnerových stání. Koalice ovšem slíbila, že neudržitelnou situaci bude řešit.

▪️ Postavili jsme se proti záměru prodat městské pozemky společnosti Krijcos, aby mohla rozšířit hernu vedle od Benešovy třídy.

▪️ Hlasovali jsme pro vypsání tendru na stavbu nové tělocvičny na Pouchově.

▪️ Nepodpořili jsme problematickou investici retenční nádrže Káťa. ODS a ANO prosazovali pokračování projektu kvůli možné dotaci. Naopak přínos nádrže zpochybňoval i zelený náměstek a krajinný ekolog Martin Hanousek.

▪️ Společně s dalšími opozičními stranami jsme prosadili usnesení, aby vedení města prověřilo, jakým způsobem podpořit oblastní charitu pří přípravě projektu lůžkového hospice.

▪️ Na základě naší dlouhodobé snahy byly uvolněny první prostředky na obnovu nevyužitých městských bytů, které mohou v budoucnu sloužit pro startovací bydlení.