Dobře to dopadlo. Město pozemek pro rozšíření herny neprodalo.

Co hrozilo? Prodej zmíněných pozemků by rozšířil prostor pro provoz herny. Například by došlo k zúžení průchozí pasáže před vchody domů č.p. 1677 až 1679 na přibližně tři metry. Ještě větším zásahem do života obyvatel zmíněných domů by byla plánována výstavba dvou pater nad stávající objekt herny. Znamenalo by to snížení kvality bydlení v patrech, která by byla nadstavbou zastíněna, a tím by hodnota těchto bytů klesla.  

Zdánlivě nevinný prodej pozemků by vedl k výraznému zhoršení podmínek života dotčených obyvatel, kteří do poslední chvíle o tomto záměru neměli žádné informace a dozvěděli se o něm náhodně. I proto chápeme jejich rozhořčení, se kterým na jednání zastupitelstva dorazili. Navzdory stažení bodu z programu vystoupil jejich zástupce s jasným a kritickým stanoviskem proti záměru prodeje pozemků a další expanzi herny do „šířky i výšky“. 

Z této kauzy je třeba se poučit. Naše pirátské stanovisko je následující. Za prvé je trestuhodné s obyvateli, kterých se takováto transakce dotkne zásadním způsobem, o věci nekomunikovat a nevyslyšet jejich názor. Za druhé nevidíme jediný důvod podporovat hazard (heren je v lokalitě Benešovy třídy několik), a tím méně na úkor v jejich blízkosti žijících obyvatel.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.