Deset pirátských priorit do voleb 2018

1) Restartujeme investice

Přípravu rekonstrukce Velkého náměstí, Benešovy třídy nebo výstavby parkovacího domu u nemocnice provázejí pochybení při výběru architekta či komunikaci s veřejností. Přenesením dobré praxe z jiných měst dokážeme během čtyř let přípravu investic napravit a významně zrychlit.

Vzhledem k současnému dluhu, který činí 700 milionů, si město může dovolit v následujícím volebním období pouze dva velké projekty, a to rekonstrukci Benešovy třídy a Velkého náměstí. Současně budeme hledat úspory a externí zdroje financování, aby mohly být realizovány i další finančně náročné investice. Například u fotbalového stadionu se nabízí, aby byla postavena jen nová hlavní tribuna, a to bez VIP nadstandardů nad rámec požadavků UEFA. Další etapy by měly být realizovány později anebo z dotací. Budeme pracovat na přípravách investic pro roky 2022 až 2026. Jedná se například o rekonstrukci Hvězdy nebo třídy Karla IV.

Rovněž vytvoříme speciální fond pro drobné investice. Už se nestane, že na nový přechod pro chodce či kontejnerové stání budou občané čekat roky s odůvodněním, že v rozpočtu města nejsou prostředky.

2) Prosadíme městské nájemní a družstevní byty

Město musí disponovat dostatečným počtem bytů pro občany, kteří nechtějí hypotéku či na ni z různých důvodů nedosáhnou. Za předpokladu, že budou plnit podmínky smlouvy, mohou v bytě prožít celý život. Po vzoru měst v Nizozemsku či Rakousku budeme iniciovat vznik obecních bytových družstev jako jeden ze základních nástrojů pro zlepšení dostupnosti bydlení.

Princip obecních družstev je jednoduchý. Projekt spočívá v tom, že vznikne družstvo, které na pozemcích města postaví byty. Členy družstva budou občané, kteří do něj vloží cca půl milionu korun, a město. Hypotéku na stavbu domu si vezme celé družstvo, a jakmile ji splatí, město z družstva vystoupí a byty se stanou osobním vlastnictvím družstevníků.

Město otevřeme i nové soukromé výstavbě, aby se zvýšila nabídka nových bytů, a tím klesla jejich cena. Nebudeme ovšem vytvářet obří monofunkční plochy a budoucí ghetta daleko od centra. Hradec musí být městem krátkých vzdáleností.

3) Rozšíříme systém podporovaného bydlení pro mladé a seniory

Mladí Hradečáci potřebují podporu při startu své profesní dráhy. Seniorům může město nabídnout kromě jiných služeb i podporované nájemní bydlení, tak aby si co nejdéle udrželi nezávislost a soběstačnost.

Při losování startovacích bytů v minulých letech bylo až šestnáctkrát více žádostí než volných bytů. Za posledních osm let radnice nepostavila ani jeden byt. Přitom mladí lidé na začátku profesního života podporu potřebují. Po dobu čtyř let by mohli bydlet za nižší než tržní nájemné v městském startovacím bytě. To jim umožní našetřit si, aby snáze získali hypotéku nebo na vklad do obecního bytového družstva.

Město se nesmí odvracet zády ani ke starším lidem. Musí umět nabídnout pomocnou ruku seniorům, kteří po úmrtí celoživotního partnera musí vyžít z jednoho důchodu a často se dostávají pod hranici chudoby. Jednou z možností, jak takovým lidem pomoci, jsou právě podporované byty.

4) Zefektivníme zastaralé trasování MHD

Odstraníme drahé a zbytečné souběhy linek. Na těch páteřních zavedeme bez zbytečných nákladů celodenní desetiminutové intervaly a zvýšíme frekvence odjezdů z většiny okrajových částí, aby byla MHD opravdu využitelná.

Hradecká MHD má moderní udržovaný vozový park a ceny předplaceného jízdného srovnatelné s podobně velkými městy, přesto počet cestujících rok od roku klesá. Důvodem je, že vozy odjíždějí krátce po sobě a často mají velkou část trasy totožnou. Pomocí moderních technologií dokážeme trasování zefektivnit. Na páteřních linkách (propojujících Moravské Předměstí a Slezské Předměstí s centrem a nádražím) zavedeme celodenní desetiminutový interval. To společně s navýšením počtů odjezdů usnadní přestupy cestujícím z okrajových částí města.

5) Zaměříme se na bezpečnost cyklistů

Rekonstruované i nově budované komunikace budou naplňovat moderní trendy v opatřeních pro cyklisty, a to zejména na kříženích. Odstraníme kritická místa pro cyklisty.

Vytvoříme generel cyklodopravy, aby opatření pro cyklisty skutečně zvyšovala bezpečnost. Chceme tím zvrátit nepříznivý trend klesajícího počtu cyklistů. Už se například nestane, aby podobně jako na opravené části Benešovy třídy vznikla cyklostezka až za chodníkem, a tím vznikl prostor pro mnoho nebezpečných kolizních situací s chodci i auty vyjíždějícími z parkovišť.

Zaměříme se i na řešení nejzrádnějších hradeckých cyklopastí. Jako prioritní vnímáme stavební úpravu kruhového objezdu u Šimkových sadů a vyřešení problému nevhodně a v rozporu s předpisy umístěných semaforů na Gočárově okruhu.

6) Otevřeme školy moderním trendům ve výuce

Školy musí připravovat děti na budoucnost v 21. století. Je nezbytné, aby se naučily třídit a vyhledávat informace, pracovat s informačními technologiemi, vzájemně spolupracovat a v neposlední řadě se celoživotně učit.

Ve škole se může snadno stát, že se dětem ukazuje svět, jaký byl v době, když autoři psali učebnici. Současný svět se ale rychle mění. Moderní škola není uzavřená. Pozveme svět do školy, pustíme školu do světa. Zřizovatel (město) má mít důvěru ve vedení škol. Je žádoucí, aby školy byly ve svém směřování do velké míry samostatné. Nastavíme proto systém financování škol na základě objektivních kritérií s delším než ročním výhledem. Kvalitu škol budeme posuzovat širším spektrem ukazatelů podle místních podmínek.

7) Vrátíme do Hradce architektonické soutěže

Přivedeme do Hradce skvělé architekty. Už za starosty Ulricha se osvědčily architektonické soutěže. O projektech bude rozhodovat jejich kvalita, nikoliv primárně cena za jejich pořízení.

Architektonické soutěže patří k našemu městu přes sto let. Soutěže o návrh jsou výhodné, protože zadavatel získá množství konkrétních návrhů, ze kterých může vybrat ten nejlepší. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého projektu nízká cena za jeho zpracování nebo finanční obrat projekční kanceláře z posledních let. Odpovědný hospodář se nejprve seznámí s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze.

8) Představíme projekt lůžkového hospice

Nesmíříme se s tím, že Hradečáci umírají desítky kilometrů od domova a svých blízkých. Do příprav lůžkového hospice zapojíme kraj a diecézní charitu, které na území města provozuje domácí hospic a má zkušenosti také s lůžkovou péčí. Rovněž podpoříme rozšíření služeb domácího hospice.

Zároveň se zaměříme na pomoc pečujícím, aby se snáze dostali k poradenství, k odlehčovacím službám a terénním ošetřovatelským službám. Stav, kdy pečující ztrácejí vlastní život i zdraví, musí skončit.

9) Spustíme uživatelsky přívětivý digitální úřad

Web, mobilní aplikace nebo aktivita města na sociálních sítích neodpovídá roku 2018 ani principům otevřené radnice. Nabídneme občanům, aby potřebné věci mohli vyřídit online.

Zjednodušíme kontakt občanů s úřadem. Zřídíme centrální portál občana města pro jednoduché podání různých typů žádostí. Na úřad půjdete jen v případě, že je to nezbytně nutné, nebo pokud je pro Vás příjemnější osobní jednání. Spustíme rovněž nový informační systém města, který kromě webové prezentace bude poskytovat i data otevřená a strojově čitelná. Budeme sbírat a dále poskytovat komplexní informace o dopravě ve městě a blízkém okolí. Zlepšíme informovanost o kulturních akcích ve městě.

10) Zapojíme občany do rozhodování

U důležitých investic musí město s veřejností jednat ještě před zadáním návrhu, a ne až když je projekt takřka hotov a změny jsou pak velmi obtížné. Ušetříme tak roky času a miliony korun. Zasadíme se také o to, aby každý rok radnice vyčlenila část rozpočtu, o jehož využití rozhodnou sami občané hlasováním.