Autokemp Stříbrný rybník – rozvoj, nebo naopak stagnace?

“Myšlenka, že městská firma zabývající se primárně těžbou písku, dřeva a prodejem kaprů bude najednou úspěšně podnikat v oblasti cestovního ruchu, je zcela lichá. Podnikatelský plán, který je prezentován zastupitelstvu připomíná snář,” komentuje situaci zastupitel Jan Zeman (Piráti). Že město vůbec neví, do čeho jde, lze prezentovat faktem, kdy údržbové práce, odklízení odpadků a postupné doplnění mobiliáře kempu mají provádět operativním přesunem pracovníků z vlastních volných zdrojů ostatní pracovníci společnosti Městské lesy. “Nikdo si tedy pravděpodobně vůbec neuvědomuje, že provoz autokempu je práce na 24 hodin denně,” hodnotí dále Zeman.

V pondělí 20. ledna má zastupitelstvo schvalovat úpravu rozpočtu. Městské lesy žádají 3,5 mil. Kč na rok 2020, které mají sloužit na pořízení nových chatek do areálu. Podnikatelský plán dále popisuje mnoho služeb a akcí, bez kterých se areál pro nadcházející sezónu neobejde. “Máme za to, že pokud se v roce 2018 stal Stříbrný rybník autokempem roku, pak jak zázemí pro návštěvníky tak i veškeré služby musely být na nadstandardní úrovni. S argumentem, že bez nákladných investic nebude prakticky možné areál zprovoznit, zásadně nesouhlasíme. Z pohledu Pirátů potřebuje Hradec Králové směřovat prostředky na investice jiným směrem než na zajištění celoročního provoz areálu u Stříbrného rybníku,” uzavírá Zeman.   


_____________

1) Do ankety se aktivně zapojilo 142 kempů a rekreačních středisek, celkem však mohlo být hodnoceno všech 1.630 českých a slovenských rekreačních areálů registrovaných na stránkách Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. O pořadí rozhodlo 11.875 hlasujících, kteří zaslali 12.418 platných hlasů. O výsledném pořadí rozhodly hlasy samotných hlasujících.